SİLİF

Bacanak

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • Pingu episodes series 1 — This is an list of episodes with synopses for series 1 of the stop motion animated television series Pingu . =Series 1 (1986 1991)= Pingu is Introduced:Alternative title Hello Pingu Pingu and his parents are having lunch, but Pingu is eating… …   Wikipedia

  • Faoye — 14° 14′ 00″ N 16° 35′ 00″ W / 14.23333, 16.58333 …   Wikipédia en Français

  • balbaz — (Gəncə) bax balbas. – Neçə ildi ki, göycəlilərin əyağı kəsilif ta: balvas gətirmillər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • davaxana — I (Göyçay) aptek II (Gəncə, Şəmkir) dabbağxana. – Püşdə dönüf, davaxananın suyu kəsilif (Gəncə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əfərdə — (Ağbaba, Basarkeçər, Cəbrayıl) güc, qüvvə, taqət. – Öküzün əfərdəsi qalmıyıf ki, kotanı cəkə (Basarkeçər) ◊ Əfərdəsi kəsilmək (Ağbaba) – taqətdən, gücdən düşmək. – Səni gözdəməx’dən əfərdəm kəsilif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hənirti — (Qazax, Masallı) istilik. – Ojağın hənirtisi kəsilif (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kolpan — I (Ağcabədi) kəsilmiş ağacın kötüyündə əmələ gələn zoğlar. – Ağaş kəsilif, divinnən kolpan çıxıf II (Tovuz) saç. – Kolpanıηı yoluf əliηə verərəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şima:ra — (Qazax) daim, həmişə. – Su burdan şima:ra axerdi, biyil kəsilif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tanqah — I (Cəbrayıl, Cəlilabad, Füzuli, İmişli, Qarakilsə) bax tanqax. – Oa min manatlığ tanqah vermişük (İmişli); – Kişinin əlində bir elə tanqahı yoxdu (Qarakilsə); – Kolxoz aldığı dəvənin tanqahını verdi (Cəbrayıl); – Bir belə tanqahı qoyduη, elə bir… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.